Naša spletna stran uporablja piškotke, kar omogoča sledenje vaše poti po spletni strani, registracijo aktivnosti uporabnikov na tej spletni ter ocenjevanje in izboljševanje spletne strani z namenom, da je spletna stran čim bolj prijazna za uporabo. Sami lahko svoj spletni brskalnik nastavite tako, da izključite možnost dela s piškotki, ali tako, da vas opozori, kadar bodo piškotki poslani.
TRAJNOSTNA REGULATIVA: Z oktobrom se v EU uvaja mehanizem CBAM

Članek je bil posodobljen 28. 1. 2024.

Cilj mehanizma je zagotoviti, da izdelki iz uvoza vsebujejo strošek ogljičnega odtisa, torej izenačitev obdavčitve domačih in uvoženih proizvodov ter preprečitev uhajanja ogljika zaradi selitve proizvodnje iz EU v druge države, ki so glede zmanjšanja emisij manj ambiciozne.

Kaj je mehanizem CBAM?

Kratica CBAM pomeni mehanizem Evropske unije (EU) za ogljično prilagoditev na mejah ali Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM. CBAM je okoljski mehanizem, zasnovan v kontekstu Zelenega dogovora in podpore cilju ogljične nevtralnosti EU do l. 2050.

Uvozniki ogljično intenzivnega blaga bodo s polno uveljavitvijo uredbe CBAM morali kupiti kupone CBAM v vrednosti količine emisij CO2 po ceni, ki je komplementarna ceni emisij v že obstoječem sistemu emisijskih kuponov EU ETS. CBAM mehanizem se uporablja za blago, ki je navedeno v prilogi 1 uredbe CBAM, in sicer za cement, železo in jeklo, aluminij, električno energijo, gnojila in vodik (v nadaljevanju: blago CBAM).

Zavezanci in roki za prvo poročanje na podlagi mehanizma CBAM

Zavezanci so trgovci – uvozniki blaga CBAM, ki morajo poročati o emisijah, tega blaga.

Obveznosti poročanja in informacije, ki se zahtevajo od uvoznikov blaga CBAM v EU, ter začasna metodologija za izračun vgrajenih emisij, sproščenih med proizvodnim postopkom blaga CBAM, ki se bodo uporabljale med prehodnim obdobjem, so bile dodatno določene v izvedbeni uredbi Evropske komisije.

Obveznost poročanja ne velja za blago CBAM, katerega realna vrednost na pošiljko ne presega 150 eur.

Kdaj je potrebno oddati poročilo?

Poročila se bodo oddajala kvartalno, rok za oddajo prvega 31. 1. 2024, za obdobje 1. 10. 2023 – 31. 12. 2023 (Q1), zato pozor vsi uvozniki blaga CBAM.

Kaj če nimam podatkov za izpolnitev poročila?

Carinski deklarant je odgovoren za pravočasno, popolno in pravilno poročanje, za nespoštovanje česar je predpisana tudi denarna kazen. Ker dobavitelji vedno nimajo ustreznih podatkov, niti niso seznanjeni s samo uredbo, je bilo pričakovano, da bo to zbiranje podatkov o vdelanih emisijah vsaj na začetku zahtevno, zato je za vse uvoze do 31. 7. 2024 omogočena uporaba ti. privzetih vrednosti, ki jih je objavila Evropska Komisija- Default values transitional period.pdf (europa.eu).
Uporaba privzetih vrednosti namesto dejanskih vrednosti vgrajenih emisij je dovoljena najdlje do 31. 7. 2024, pri čemer je potrebno tako uporabo tudi utemeljiti. Od tretjega kvartalnega poročila naprej (obdobje, ki se začne s 1.7.2024), pa se uporaba privzetih vrednosti še dodatno omeji. >

Kje najdem potrebne informacije?

Na spletni strani komisije Carbon Border Adjustment Mechanism - European Commission (europa.eu) najdete več dokumentov, med drugim tudi vprašanja in odgovore na pogoste dileme. Objavljeni so tudi dokumenti in gradiva po posameznih sektorjih.
Novice in odgovore na operativne vprašanja lahko najdete tudi na spletni strani Finančne uprave - Sodelovanje gospodarstva s FURS na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev | FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE (gov.si). Tam pojasnjujejo tudi, da se lahko za vsebinska vprašanja glede izpolnjevanja obveznosti CBAM obrnete na e-naslov: cbam.fu@gov.si
Z veseljem vam je na voljo tudi naša ekipa.

Veljavnost

CBAM je začel veljati 1.10.2023, vendar najprej v prehodnem obdobju, polna veljavnost namreč nastopi 1.1.2026

Postopno uvajanje CBAM v daljšem časovnem obdobju bo omogočilo tudi predvidljiv in sorazmeren prehod za podjetja iz EU in zunaj EU ter za javne organe. V tem obdobju bodo morali uvozniki blaga v okviru novih pravil poročati samo o emisijah toplogrednih plinov, ki so del njihovega uvoza (neposredne in posredne emisije), brez kakršnih koli finančnih plačil ali prilagoditev.

Pravna podlaga

Potrebujete več informacij ali pomoč pri izvajanju novih trajnostnih pravil v vaši organizaciji? Oglasite se nam info@infinitepuresolutions.com.